تیراندازی در مقابل کنسولگری آمریکا در شهر بندری عربستان سعودی باعث کشته شدن مهاجم و نگهبان امنیتی شد

وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد، مرد مسلحی که به سمت کنسولگری آمریکا در جده، عربستان سعودی تیراندازی کرد و یک نگهبان امنیتی محلی که در کنسولگری کار می کرد، روز چهارشنبه در تبادل آتش کشته شدند.

به گفته این وزارت، انگیزه این حمله مشخص نیست.

در این بیانیه آمده است که کنسولگری در زمان تیراندازی در قرنطینه بود و هیچ آمریکایی یا کارمند آمریکایی آسیبی ندیدند.

وزارت امور خارجه با ارجاع به سؤالات مقامات سعودی که گفته است در حال تحقیق هستند، گفت که مهاجم توسط نیروهای امنیتی سعودی کشته شد.

خبرگزاری دولتی عربستان سعودی به نقل از پلیس عربستان سعودی اعلام کرد که این مرد در حالی که اسلحه حمل می کرد از خودرویی خارج از کنسولگری پیاده شد.

آژانس مطبوعاتی گفت که مقامات ابتکار عمل را برای برخورد با او در شرایط ایجاب کرده اند. گفته می شود افسر امنیتی کنسولگری کشته شده یک نپالی است.